Sadaqa-tul-Fitr

As-salamu aleykoum,

Petit rappel 

Sadaqa-tul-Fitr : 10 EUR au moins (par personne) 

A payer par virement :

CCIL Help Funds
IBAN : LU35 0019 5555 0772 9000
BIC : BCEELULL
Ce compte est réservé uniquement pour des payements de Sadaqa-tul-Fitr / Zakat.

A cause du confinement, le payement par virement bancaire est obligatoire.

Merci de payer la Sadaqa-tul-Fitr suffisamment en avance pour assurer sa distribution pour le jour de l’AID. 

Renseignements : www.islam.lu
E-mail : ccil@pt.lu 

Comité CCIL

Eselamu alejkum,

Napomena

Sadakat-ul-Fitr (Vitre): 10 EUR (po osobi)

Za uplate na sledeći račun: 

CCIL Help Funds
IBAN: LU35 0019 5555 0772 9000 
BIC : BCEELULL
(na ovaj račun se samo uplaćuju Sadakat-ul-Fitr / Zakat)

Zbog vanrednog stanja i izolacije, uplate samo preko banke.

Molimo vas da uplatite malo ranije kako bi smo imali dovoljno vremena da novac proslijedimo na razne destinacije u svijetu i kako bi vaša sadaka stigla prije bajram namaza u ruke potrebnih ljudi. 

Informacije : www.islam.lu
E-mail : ccil@pt.lu

Odbor CCIL-a